Szkolenia

Szkolenie specjalistyczne z zakresu zasad organizacji imprez przyzakładowych i podwyższenia standardów bezpieczeństwa

MIEJSCE SZKOLENIA:

PSZCZYNA, UL. SZNELOWIEC 10

• Udział w szkoleniu jest zupełnie darmowy

• W przerwie zapewniamy pyszny obiad

HARMONOGRAM SZKOLENIA

11:30 – Przywitanie gości, omówienie harmonogramu szkolenia.
11:40 – Referat na temat bezpieczeństwa uczestników podczas korzystania z urządzeń mechanicznych, pneumatycznych oraz omówienie zagrożeń  wynikających z nieprawidłowo przeprowadzonych konkursów i animacji zabaw sportowo-rozrywkowych.
12:55 – Przerwa
13:00 – Omówienie przez Specjalistę ds. BHP aspektów prawnych organizacji imprez:
Zmiana w ustawie
Rodzaje imprez wg nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Obowiązki i prawo organizatora imprezy
Obowiązki i zadania służb porządkowych
Obowiązki organizatora wynikające z innych ustaw
Dlaczego warto zlecać organizację imprez specjalistom
Omówienie bezpieczeństwa realizacyjnego imprez
Analiza funkcjonowania logistyki eventowej
14:55 – Przerwa
15:00 – Posiłek dla uczestników szkolenia w formie obiadu. Rozpoczęcie panelu dyskusyjnego na temat wymiany doświadczeń w organizacji imprez, omówienie nowych produktów dostępnych na rynku w branży eventowej.
15:30 – Zakończenie szkolenia.

GALERIA ZDJĘĆ